Φυτώριο

Σε ιδιαίτερα ξεχωριστό χώρο, αναπτύχθηκε από τις αρχές του 2001, παραγωγική μονάδα φυτών σε θερμοκηπιακούς και υπαίθριους χώρους 6.500 τ.μ. Στόχος της παραγωγής ήταν και είναι να τροφοδοτεί το ΚΕΝΤΡΟ ΚΗΠΟΥ ΣΕΪΝΤΗΣ, με δικά του φυτά ΠΟΙΟΤΙΚΑ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ και με συνεχή εμπλουτισμό της ποικιλίας φυτών. Μεγάλη και εξελισσόμενη παραγωγή ανθόφυτων θάμνων, κωνοφόρων, φοινικοειδών, καρποφόρων και καλλωπιστικών δέντρων, με σύγχρονα ριζοτήρεια και θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, στοχεύουμε σε ποιοτικά και παράλληλα οικονομικά φυτά.
Τα είδη που παράγονται είναι κατάλληλα για όλα τα μικροκλίματα της χώρας μας, ενώ δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε είδη μεσογειακού χαρακτήρα και αντοχής σε ανεμόπληκτες ξηρές ζώνες.
Το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό των φυτωρίων εγγυάται την παραγωγή φυτών ποιότητας και ιδιαιτέρως σκληραγωγημένων, ώστε να αντέχουν στις μεταφορές. Σημαντική είναι επίσης η δυνατότητα που προσφέρουν στον πελάτη, σε ότι αφορά την υπόδειξη των καταλληλότερων φυτών, σε σχέση με τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της κάθε περιοχής.